SOLAN DE CABRAS

voda jako základ života

Zdroj vody

Posted by admin

Alta Serrania de Cuenca

Pramen Beteta vody Solan de Cabras prýští ze skalního výklenku, který nechal vybudovat král Carlos III. v severozápadní části Alta Serrania de Cuenca.

Na dně výklenku se nachází hluboká chodba, ze které voda pramení. Pramen vyvěrá při teplotě 21 C° a v množství 5.410 l/min. Na rozdíl od ostatních nevznikl prosáknutím půdních vrstev, ale výstupem tvořeným kanálky přímo v místě zdroje. Voda prochází horninami obsahující důležité minerály.

Voda se stáčí do láhve tak, že se zachytí ještě před tím, než pronikne do chodby, aby se nekontaminovala dešťovou vodou a vzduchem. Jedině tak si zachová svoji čistotu. Časem se přizpůsobila kapacita průtoku a sjednotily se složky vody. Od prvního výzkumu krále Carlose III. dodnes složky nezaznamenaly sebemenší změnu. Když Spojené státy shodily roku 1952 vodíkové bomby,

radiace ovlivnila mnohé vodní zdroje včetně podzemních vod, avšak složení vody Solan de Cabras nebylo absolutně ovlivněno. Studie provedené pomocí uhlíkové techniky určily stáří vody. Prokázala, že se voda nacházela v kanálcích více než 400 let, což zaručuje vodě stabilní chemické složení a samočisticí schopnost.